Wielokrotnie nagradzany dokument przedstawiający zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy). W latach osiemdziesiątych naukowcy zachłysnęli się możliwościami, jakie stanęły przed inżynieria genetyczną. Nauka miała dać szansę na przejęcie kontroli nad żywymi organizmami. Rozpoczęto badania, mieszanie genów roślin i zwierząt. Dwadzieścia lat później, dwójka dziennikarzy odbywa podróż w poszukiwaniu skutków tych badań. Zebrane przez nich materiały robią druzgoczące wrażenie…